Ouderportaal

Zwemmen, gym en buurtsport

Zwemmen, gym en buurtsport

Schoolzwemmen

Zwemlessen voor de groepen 5 en 6 worden vanaf 1 augustus 2021 niet meer gegeven op IKC de Kindertuin. De reden hiervoor is dat de gemeente Maassluis gestopt is met de subsidiering van het schoolzwemmen. 

Gymnastiek

Het bewegingsonderwijs voor de kleuters vindt plaats in het speellokaal of buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gymnastiekles op maandag en dinsdag door een vakleerkracht gegeven. Alle kinderen doen met de gymlessen mee, tenzij er fysieke problemen zijn. Dan dient er een schriftelijke verklaring van een arts overlegd te worden. Alle gymlessen vinden plaats in de sportzaal van ons IKC-gebouw. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen sportkleding dragen. In groep 3 t/m 8 brengen de kinderen de gymkleding mee op dagen dat er gymnastiek is en nemen dezelfde dag de kleding ook weer mee naar huis. Voor de kleuters is het handig om hun gymschoenen in de daarvoor bestemde doos,voorizen van naam in de klas te bewaren. Het is verboden om met buiten gedragen schoenen of op sokken te gymen. De schoenen moeten lichte zolen hebben ( schoenen met zwarte zolen zijn door de gemeente verboden). Het is prettig als alles voorzien is van een naam.

Hieronder vindt u het gymrooster voor schooljaar 2021-2022:

Groepen Tijden op maandag en dinsdag
Groep 3 Om 08:45 uur
Groep 4A Maandag om 09:30 uur/ Dinsdag om 10:15 uur
Groep 4B Maandag om 10:15 uur/ Dinsdag om 09:30 uur
Groep 5 Om 11:00 uur
Groep 6 Om 12:30 uur
Groep 7 Om 13:15 uur
Groep 8 Om 14:00 uur


Buurtsport

Elke woensdag van 13:30 uur tot 15:00 uur is er de mogelijkheid voor kinderen van 4 tot 10 jaar om te sporten. U kunt kiezen uit 3 locaties in Maassluis: Het Startpunt, de Olympiahal of de Wethouder Smithal. De kosten zijn €1,- per les en dienen ter plekke contant betaald te worden.