Ouderportaal

Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen

Schooljaar 2022-2023

In overleg met de verschillende besturen voor het basisonderwijs uit de regio én het voortgezet onderwijs, heeft UN1EK het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld. Tijdens de schoolvakanties kunt u gebruik maken van de vakantieopvang in IKC De Kindertuin.

Schoolvakantie Data
Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag / Pasen 07 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend 18 mei 2023 t/m 22 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli 2023 t/m 18 augustus 2023

Schooljaar 2023- 2024

In overleg met de verschillende besturen voor het basisonderwijs uit de regio én het voortgezet onderwijs, heeft UN1EK het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld. Tijdens de schoolvakanties kunt u gebruik maken van de vakantieopvang in IKC De Kindertuin.

Schoolvakantie Data
Herfstvakantie 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag / Pasen 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Dag na Hemelvaart 10 mei 2024
Pinksteren 19 en 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024

Studiedagen

Tijdens studiedagen van het onderwijsteam zijn alle leerlingen vrij van school. U kunt op deze dagen gebruik maken van BSO-plus opvang bij de buitenschoolse opvang in IKC De Kindertuin.

Studiedagen 2022-2023 Dagen Data
Studiedag 1 Vrijdag 14 oktober 2022
Studiedag IKC Maandag 28 november 2022
Studiedag 2 Maandag 13 maart 2023
Studiedag 3 Vrijdag 2 juni 2023
Studiedag 4 Woensdag 28 juni 2023

Vrije dag(del)en

Op onderstaande dagen zijn alle leerlingen (‘s middags) vrij van school. U kunt op deze dag(del)en gebruik maken van BSO-plus opvang bij de buitenschoolse opvang in IKC De Kindertuin.

Gelegenheid Dagen Data Vrij/eerder uit
Thema voorbereiding Vrijdagmiddag 30 september 2022 Groepen 1 en 2 12:00 uur uit
Thema voorbereiding Vrijdagmiddag 04 november 2022 Groepen 1 en 2 12:00 uur uit
Na de Sintviering Maandagmiddag 5 december 2022 Om 12:00 uur uit
Thema
voorbereiding
Vrijdagmiddag 23 december 2022 Groepen 1 en 2 om 12:00 uur uit
Thema voorbereiding Vrijdagmiddag 24 februari 2023 Groepen 1 en 2 om 12:00 uur uit
Dag na Hemelvaart Vrijdag 19 mei 2023 Vrij
Middag voor zomervakantie Vrijdag 07 juli 2023 Om 12:00 uur uit

Sluitingsdagen

Op nationale feestdagen is IKC De Kindertuin (onderwijs en opvang) gesloten. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dat de volgende dagen:

Feestdagen 2022-2023 Dagen Data
Eerste Kerstdag Zondag 25 december 2022
Tweede Kerstdag Maandag 26 december 2022
Nieuwjaarsdag Zondag 1 januari 2023
Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023
Koningsdag Donderdag 27 april 2023
Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023