Ouderportaal

5-gelijke dagen lessen

5-gelijke dagen lessen

5-gelijke dagen

IKC De Kindertuin maakt gebruik van het 5-gelijke dagen lesmodel. 

Op IKC De Kindertuin volgen we het rooster van het 5-gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen elke dag (maandag t/m vrijdag) van 8:30-14:00 uur op school zitten. De deur gaat open om 8:25 uur. Na schooltijd (vanaf 14:00 uur) hebben de leerkrachten hun verplichte 30 minuten pauze. Er zijn dan geen oudergesprekken mogelijk. Vanaf 14:45 uur kunt u in gesprek met de leerkrachten.


Samengevat (elke schooldag):

8:25 uur deur open

8:30 uur start de les

14:00 uur leerlingen vrij

Vanaf 14:45 uur gesprek met de leerkracht mogelijk.  


Waarom het 5-gelijke dagen rooster?

-          Het geeft de kinderen structuur en ritme, elke dag is hetzelfde en dezelfde opbouw;

-          De kinderen zijn altijd samen met de juf, ook met het buitenspelen;

-          Er is meer tijd om na schooltijd buiten te spelen of activiteiten te ondernemen.

 

Het dagrooster

1.       Alle kinderen spelen twee keer per dag buiten.

2.       Eten en drinken: Voor of na de eerste pauze hebben de kinderen hun fruithap en kunnen ze wat drinken. Voor of na de tweede pauze hebben de kinderen de lunch met de leerkracht in het lokaal. De groepen 1 en 2 hebben 20 minuten de tijd om te lunchen. De groepen 3 t/m 8 15 minuten de tijd om te lunchen.

Ouderbijdrage

Sinds augustus 2024 vragen we geen vrijwillige ouderbijdrage meer aan de ouders van IKC De Kindertuin.