Ouderportaal

Het team

Het team

Teamleden

Alle medewerkers van IKC De Kindertuin vormen samen 1 team: management team, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, de zorgcoördinator, ondersteunend personeel, stagiaires en vrijwilligers werken nauw samen bij de doorgaande ontwikkelings- en leerlijn en de zorg, het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen. Daarnaast krijgen we hulp van fantastische ouders die ons team versterken.

Management Team

IKC Directeur Dhr. Peter Paul le Conge Kleyn
Teamleider Opvang Mw. Mary Rutter
Teamopleider Onderwijs Mw. Natasja Kuyvenhoven
Onderbouwcoördinator Mw. Angelique Lansbergen
Bovenbouwcoördinator Dhr. Peter Paul le Conge Kleyn
Zorgcoördinator onderbouw, midden- en bovenbouw Mw. Ellen Voogt ( groep 1 t/m 3)
Mw. Sanne van Sloun ( groep 4 t/m 8)

Opvang Medewerkers

BSO Mw. Vera Wijnhorst
Mw. Roxanne Lievaart
Mw. Sarah Attsou
HeDO Vlinders Mw. Hellen van Everdingen
Mw. Vanessa Rohde
Mw. Dunja Bangma
HeDO Bijen Mw. Jolanda van der Harst
Mw. Nanette Janssen
Mw. Chantal Kroone
Peuteropvang Mw. Monique de Bruijne
Mw. Senel Akca
Mw. Jerney Plambeck
Huishoudelijk medewerkster Hedo Mw. Conny Wolf

Leerkrachten

Instroomgroep Mw. Gemma Schneider
Vacature
Groep 1 Mw. Manon van de Schans
Mw. Sanne van Zoomeren
Groep 1/2 A Mw. Angelique Lansbergen
Groep 1/2 B Mw. Nikki de Vos
Groep 3 A Mw. Thu Hartman-Bui
Groep 3 B Mw. Dana van der Meer
Mw. Sue- Ellen Ighodaro
Groep 4 Mw. Lieke van Dam
Mw. Nicole de Groot
Groep 5 Mw. Carla van der Water      
Mw. Nelly van Driel
Groep 6 Mw. Mylène Mcilveen
Groep 7/8 Mw. Juliette de la Mar
Mw. Wendy de Graaf

Andere (vak)leerkrachten

Remedial Teacher Mw. Ella Toerse
Vakleerkracht gym Dhr. Rob van Gulik
Buurtsportcoach Mw. Janneke Marcus

Ondersteunend onderwijs

Onderwijsassistent Wendy de Graaf
Onderwijsassistent Thuong Bui
Conciërge Andrea Mosterd
Administratief medewerkster Marcole Kraaijeveld
Administratief medewerkster Marleen Smiet

Partners

Gezinsspecialist Dhr. Joost van Dijken
Logopedist Mw. Patricia Kabasubabu
Onderwijsspecialist Mw. Yvette Ham
Jeugdverpleegkundige Mw. Kelly van der Wel