Ouderportaal

Inspraak ouders en leerlingen

Inspraak ouders en leerlingen

Binnen IKC De Kindertuin hechten we veel belang aan de inspraak en betrokkenheid van ouders, medewerkers en leerlingen. Ouders spelen een belangrijke rol in de opvoeding, ontwikkeling en het onderwijs van hun kind. Door een goed contact tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen de opvang en het onderwijs binnen IKC De Kindertuin het best tot hun recht komen. Bij diverse activiteiten binnen ons IKC is de hulp van betrokken ouders onmisbaar.