Ouderportaal

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

IKC De Kindertuin biedt peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08:15 tot 11:30 uur en van 12:00-15:15 uur. Peuters bezoeken de peuteropvang twee vaste dagdelen. Een groep bestaat uit maximaal zestien peuters en twee pedagogisch medewerkers. De vaste koppeldagen waarop uw peuter geplaatst kan worden zijn:

  • Maandagochtend en donderdagmiddag
  • Maandagmiddag en donderdagochtend
  • Dinsdagochtend en vrijdagmiddag
  • Dinsdagmiddag en vrijdagochtend.
  • Woensdag is het 5e dagdeel voor kinderen met een VVE indicatie

VVE-indicatie

Peuters met een VVE-indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen in aanmerking voor extra taal- en ontwikkelingsondersteuning. Zij bezoeken de peuteropvang op 5 dagdelen (16uur) per week.

Doorgaande lijn

Vanuit de peuteropvang werken we aan een doorgaande lijn naar de basisschool. Een vaste dagindeling geeft structuur, veiligheid en herkenbaarheid voor de kinderen. Aan de hand van thema’s stimuleren we alle ontwikkelingsgebieden van peuters. We betrekken ouders bij de thema’s, zodat u thuis kunt oefenen met de woorden, liedjes en spelletjes.


Voor- en vroegschoolse educatie

Alle kindcentra van UN1EK bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten die, spelenderwijs en structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de:

  • spraak- en taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling


Uk en Puk

De pedagogisch medewerkers werken vanuit het VVE programma ‘Uk en Puk’.
In iedere periode staat een ander thema centraal. Bij ieder thema horen gesprekjes, spelletjes, boekjes, liedjes, etc. Zo leren kinderen spelenderwijs nieuwe woorden. Ook is er aandacht voor voorbereidend rekenen, lezen en schrijven.
Uiteraard spelen de kinderen ook buiten of maken een uitstapje. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken in. Zij betrekken ook ouders bij het thema en de activiteiten.


Kosten

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. De peuteropvang van IKC De Kindertuin is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat, wanneer beide ouders werken, u Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunt en moet aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website van UN1EK leest u meer informatie over de kosten en/of ouderbijdrage voor peuteropvang.


Aanmelden

U kunt uw kind via de website van UN1EK online aanmelden voor peuteropvang in IKC De Kindertuin.

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?