Ouderportaal

Waarom de Kindertuin?

Waarom de Kindertuin?

Groep 1/2 

We werken thematisch en bij de aanvang van het jaar hebben we kleine groepen. Er is veel aandacht voor spel en beweging. Onze rapporten zijn ingericht op wat uw kind kan en de kinderen leren al voorzichtig kennismaken met leerdoelen en hoe ze daaraan kunnen werken. We hebben hier bijvoorbeeld onze doelenmuren voor of ons volgsysteem MijnKleutergroep. Ook onze rapporten zijn opgesteld, zodat u snel inzicht krijgt wat uw kind al kan en waar uw kind nog moeite mee heeft.

Christelijk

Ons IKC heeft een Protestant-Christelijke achtergrond. Dit betekent dat alle religies welkom zijn op ons IKC. We staan stil bij Pasen en Kerst en geven ook de ruimte voor gebed bij de lunch. Verder werken we met onze methode Trefwoord waarin we de kinderen meenemen in Christelijke thema’s van bijvoorbeeld hoop en vergeving.

Vakleerkrachten en gezonde omgeving

Wij vinden beweging erg belangrijk. Daarom gymmen de kinderen twee keer per week in onze eigen professionele gymzaal en speellokaal. Daarnaast doen we mee aan toernooien en de Kids Run (marathon Rotterdam). Ook kunnen de kinderen zich inschrijven voor naschoolse clinics, zodat ze met nieuwe sporten in aanraking komen. Ons beleid hierover vindt u op de website.

IKC met peutergroepen, hele dag opvang en BSO

Als IKC bieden we alle vormen van opvang aan met als doel om uw kind in een doorgaande leerlijn te ontwikkelen. Zo hebben we bijvoorbeeld de doorgaande leerlijnen in woordenschat, thematisch onderwijs, fonemisch bewustzijn en de zorgondersteuning. Ook gebruiken we hiervoor ons volgsysteem MijnKleutergroep om u een goed beeld te geven wat uw kind kan en waar uw kind nog moeite mee heeft.

Ons gebouw en natuurplein

We bieden onderwijs en opvang in een nieuw gebouw. Dit betekent dat het in de zomer lekker koel is en in de winter lekker warm. We hebben een goed luchtzuiveringsinstallatie, zodat de ruimtes altijd verse lucht krijgen. Het gebouw heeft een fijne uitstraling van rust, prettige kleuren en licht. Ook hebben we een mooi natuurplein waar de kinderen uitgedaagd worden om te werken aan hun motoriek en spel. Lekker rennen en spelen is wat het plein zo uniek maakt en goed aansluit bij onze visie op een gezonde omgeving. Ook voor de kinderen die willen voetballen en basketballen hebben we plek, we gaan dan naar het plein tegenover ons IKC.

Zorgondersteuning

Om kinderen optimaal te ontwikkelen vanaf de peutergroepen en hedo groepen naar groep 8 hebben we verschillende diensten die met ons meedenken voor als uw kind zich bijvoorbeeld zeer snel ontwikkelt, maar ook als het even tegen zit - dit kan sociaal-emotioneel zijn, maar ook cognitief, we kijken naar het hele kind.
Zo hebben we een zorgteam dat bestaat uit onze zorgcoördinatoren, logopedie, fysiotherapie, kindercoaching en orthopedagoge. Samen denken ze met de leerkracht / pedagogisch medewerker, u als ouder en natuurlijk uw kind na over hoe de specifieke hulpvragen van uw kind zo goed mogelijk opgelost kunnen worden. Daarnaast is er ook een ondersteuningsteam dat bestaat uit onze zorgcoördinatoren, het cjg, de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband en gezinsspecialist. Het ondersteuningsteam is er om samen met u als ouder na te denken over de meer complexe zorghulpvragen van uw kind. 


Instructie coaching

IKC De Kindertuin heeft een eigen instructie coach die onze leerkrachten helpt om hun doelen scherp te krijgen en ze helpt in hun ontwikkeling om beter les te geven aan de kinderen. 

Fysiotherapie, kindercoaching en logopedie

Op woensdag hebben we onze eigen fysiotherapie en logopedie in het gebouw. Ook doen we aan logopedische screenings in de groepen 1, 2 en 3. Voor de kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben met het sociaal-emotioneel welbevinden, hebben we niet alleen kindercoaching, maar bieden we ook ondersteuning met onze eigen gezinsspecialist.  

Specialistische leesbegeleiding

Ook hebben we specialistische leesbegeleiding in huis. Gaat het lezen niet lekker (of komen de voorwaarden om tot lezen te komen niet op gang), dan kunnen we uw kind ook hier verder mee helpen. Onze intern begeleider onderbouw en onderwijsassistenten zijn getraind door het Leeshuis om specialistische leesbegeleiding te bieden.

Sociaal-emotioneel leren

Wie werken met de leerlijnen van de methode KWINK voor vertrouwen, veiligheid, wederzijds vertrouwen en rust. Met de lessen van KWINK bevorderen we het onderling vertrouwen in de groep. 

Gezellig IKC

Niet alleen staat het leren centraal in ons IKC. We hebben ook allemaal leuke activiteiten voor de kinderen en ouders, zo hebben we jaarlijks onze disco of een echte bioscoop voor de kinderen of onze gekke haren dag. Ook hebben we leuke borrels en activiteiten in de avond voor ouders, denk hiervoor aan de kerstborrel of ons IKC brede thema avond afsluiting.