Ouderportaal

Buurtsport Maassluis

Onze buurtsportcoördinator, mw. Janneke Marcus, coördineert vijf perioden met een gevarieerd aanbod aan brede schoolactiviteiten voor IKC De Kindertuin.

Meer weten

Welzijn e25

Een samenwerkingspartner met alle buurtsportcoördinatoren.

Meer weten

Muziek@Maassluis

Zij verzorgen verschillende muzieklessen op school.

Meer weten

Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4

Klaver 4 verzorgt kinderlogopedie onder lestijd. Onze logopedist is mw. Patricia Kabasubabu.

Meer weten

De gezinsspecialist

Onze gezinsspecialist is mw. Debbie Leenen.

Meer weten

Onderwijs dat past

Onze onderwijsspecialist is dhr. Ton Dingemans.

Meer weten

Petje af

Deze stichting zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties. Ze ondersteunt kinderen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, het ontplooien van talenten en helpt toekomstkansen te vergroten.

Meer weten