Ouderportaal

Klachtenregeling

Klachtenregeling

UN1EK is een grote organisatie met veel medewerkers, nog meer kinderen en hun ouders. Dagelijks werken onze medewerkers met kinderen aan hun ontwikkeling en onderwijs. Iedereen heeft daarbij goede bedoelingen, maar in de samenwerking of in communicatie en gedrag gaan wel eens dingen mis. Om in deze situaties zorgvuldig te handelen beschikt de organisatie over een regeling hoe om te gaan met klachten en/of vermeende misstanden. Binnen UN1EK kennen we:

  • De klachtenregeling onderwijs
  • De klachtenregeling kinderopvang
  • De interne meldregeling integriteit (voorheen klokkenluidersregeling)


Wij vragen u om uw verbeterpunt of klacht eerst te bespreken met de leerkracht, de pedagogisch medewerker, de manager kindcentrum of de IKC/schooldirecteur. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij het college van bestuur van UN1EK. Dit kan per e-mail via info@un1ek.nl of via het digitale klachtformulier. Uw formele klacht wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Lees verder…