Ouderportaal

Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden voor onderwijs binnen ons IKC zijn voor alle groepen gelijk:

Dagen Tijden
Maandag Van 08:30 uur tot 14:45 uur
Dinsdag Van 08:30 uur tot 14:45 uur
Woensdag Van 08:30 uur tot 12:00 uur
Donderdag Van 08:30 uur tot 14:45 uur
Vrijdag Van 08:30 uur tot 14:45 uur


Bij sommige kinderen en ouders is het een gewoonte om steeds later naar school te komen. Het is storend als kinderen te laat komen; de leerkracht kan dan niet op tijd met de les beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd van huis vertrekt of wilt u het op tijd brengen? Het is eveneens belangrijk dat u uw kind op tijd ophaalt. Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, wilt u dit dan bij de leerkracht melden.