Ouderportaal

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Bij de hele dagopvang en peuteropvang bieden we voor- en vroegschoolse educatie in alle groepen. Dit betekent dat we spelenderwijs allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, aan de hand van wisselende thema’s. De thema’s stemmen we binnen IKC De Kindertuin af met de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool. Zo wordt de doorgaande leer- en ontwikkellijn van de hele dagopvang en peuterspeelzaal naar het basisonderwijs gewaarborgd. Er wordt gebruik gemaakt van het VVE-programma UK & PUK.

De pedagogisch medewerkers volgen alle kinderen in hun ontwikkeling en begeleiden hen in hun spel. We zingen, tellen, puzzelen, rijmen, tekenen, eten, scharrelen, plakken, fietsen, bouwen, slapen, klimmen en spelen wat af! Zo kunnen kinderen de hele dag door spelenderwijs leren.

Als onderdeel van het VVE-programma observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. De observaties worden genoteerd in KIJK, ons ontwikkelvolgsysteem. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen uit KIJK in een gesprek met ouders.

De schriftelijke overdracht van de observatie naar het basisonderwijs vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Daarnaast wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. U als ouder bent daarbij van harte welkom.