Ouderportaal

PO Raad op bezoek

PO Raad op bezoek

Beste ouders en verzorgers,


Vandaag kregen we belangrijk bezoek, namelijk de PO-Raad kwam samen met ons bestuur op bezoek bij ons IKC.


De PO-Raad is een belangrijk orgaan als sectorvereniging en behartigt onze belangen bij de politiek en zijn een belangrijke gesprekspartner bij de salarisonderhandelingen op landelijk niveau.


Ze kregen een rondleiding door ons IKC en we namen hen mee in onze ontwikkelingen. Daarna gingen we in gesprek over de (landelijke) ontwikkelingen bij opvang en onderwijs en vertelde Niek Barendregt (onze bestuurder) over zijn ontwikkelingen op stichting niveau en hoe het doorwerkte naar onze locaties binnen UN1EK.


Veel onderwerpen kwamen aan bod, waaronder ook de personeelstekorten en de kwaliteit van opvang en onderwijs.


Een heel interessante ochtend en wat ik ook graag met u wil delen is dat ze erg geïntereseerd waren over onze ontwikkelingen in de opvang en onderwijs en hoe we samenwerkten als 1 team. Ook vonden ze het een heel fijne en rustige sfeer en voelden ze zich heel erg op hun gemak.


Een fijn weekend gewenst, ik ga mij nu voorbereiden op de disco die zo los gaat!


Met vriendelijke groet,


Peter-Paul Kleyn