Ouderportaal

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Continurooster

IKC De Kindertuin maakt gebruik van een continurooster met professionele ondersteuning.

Dit houdt in dat:

 • alle kinderen tussen de middag op het IKC overblijven;
 • elke groep met de leerkracht in de klas eet;
 • de kinderen 30 minuten buiten spelen, onder toezicht van een TSO-coördinator en een aantal vrijwillige medewerkers tussenschoolse opvang.

Ouderbijdrage

Aan alle ouders van de kinderen bij ons op school wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de tussenschoolse opvang. Gelieve dit bedrag over te maken op:

Rekeningnummer (IBAN) NL84 INGB 0000 1975 52
Ten name van IKC De Kindertuin
Onder vermelding van Continurooster + ‘naam van uw kind‘


Vrijwillig medewerker tussenschoolse opvang

Als u één of meerdere dagen wilt helpen als vrijwillig medewerker tussenschoolse opvang bij het toezicht houden tijdens het buitenspelen van de groepen 1 t/m 8, stuur dan een e-mail naar info@ikcdekindertuin.nl met de volgende informatie:

 • Uw naam
 • De naam en groep van uw kind
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer

Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger bij de tussenschoolse opvang:

 1. kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen;
 2. heeft u een WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering.
 3. krijgt u cursussen Pedagogische Ondersteuning en Jeugd-EHBO aangeboden;
 4. wordt u aangestuurd door een professionele kracht van UN1EK Opvang;
 5. gaat u een vrijwilligersovereenkomst aan met UN1EK SchoolXL en
 6. ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.