Ouderportaal

Update speelgym en ikc raad

Update speelgym en ikc raad

Beste ouders en verzorgers,Speelgym


Morgen om 15:30 uur is voor de kinderen van de afdeling onderwijs de speelgym weer.


IKC Raad


Morgen zal ook de IKC Raad de eerste vergadering hebben van dit schooljaar. We verwelkomen Hacer Yuce als ouder opvang in de IKC Raad en juf Emilie en juf Nikki als leerkrachten. Op de agenda staan veel punten waaronder hjet jaarplan van de afdeling onderwijs (waar gaat het team allemaal aan werken dit schooljaar), de kinderraad, instroom bij het onderwijs en opvang, de schoolfotograaf en nog andere andere punten.


Met vriendelijke groet,


Peter-Paul Kleyn