Ouderportaal

Informatie over de Avond 4 daagse

Informatie over de Avond 4 daagse

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Volgende week is het zover, de avondvierdaagse in Maassluis. Van ons IKC lopen 59 kinderen mee.



De startlocatie is bij theater Koningshof. Hier verzamelen we elke avond vanaf 18:00u. Leerkrachten van de Kindertuin en/of ouders van de OR zullen hier zijn om de aanmelding te regelen. Om 18:30u is de starttijd. Op vrijdag start de 5km om 18:15u en de 2,5 km om 18:30u. U loopt met uw eigen kind, er is geen begeleiding vanuit school.



De kinderen krijgen maandag een hesje van ons om de vier avonden te dragen. Op vrijdagavond bij de uitreiking van de medailles vragen we u om de hesjes weer in te leveren bij ons. De laatste avond lijkt het ons leuk als alle kinderen (en ouders) verkleed zijn in het thema disco en glitter. De leukst versierde groep kan namelijk een prijs winnen.



Op vrijdag ontvangen de kinderen bij het eindpunt hun medaille van collega's en ouders van de OR.


Langs de route zullen we elke avond iets uitdelen aan de kinderen die van ons IKC meelopen.


We gaan er een feest van maken volgende week!



Team IKC de Kindertuin