Ouderportaal

Naar school brengen

Naar school brengen

Beste ouder(s)/verzorger(s),


De eerste schoolweken zitten er weer op en we zijn fijn gestart. De kinderen zijn gewend aan de 'nieuwe' groepen en leerkrachten, de startgesprekken zitten erop en via de SchoolPraatApp proberen de leerkrachten wekelijks een kijkje in de klas te geven.


Brengt ons tot de afspraken over het naar school brengen van uw kind(eren);

Tot de herfstvakantie worden de kinderen uit groep 1 en 2 aan het begin van de schooldag buiten op het schoolplein opgehaald door de juffen. Na de herfstvakantie gaan de leerlingen zelf naar binnen en nemen ze op het plein afscheid van hun ouders. Nieuwe leerlingen mogen de eerste weken na de herfstvakantie door hun ouders naar de groep gebracht worden.


De groepen 3 tot en met 8 gaan zelf de school binnen. Wij hebben gemerkt dat ouders nog regelmatig mee naar binnen komen. Wij willen u vragen om op het schoolplein uw kind(eren) gedag te zeggen, zodat de leerkrachten 's ochtends direct aandacht hebben voor de leerlingen en om 08.30 uur echt met de lessen kunnen starten.

Heeft u dringende vragen? Of wilt u iets doorgeven? Geef dit door aan het teamlid bij de deur, of stuur een berichtje naar de leerkracht. Natuurlijk is het altijd mogelijk om na schooltijd contact te zoeken met de leerkracht.


Volgende week is er een inloopweek voor ouders, over de invulling van deze week hoort u komende dagen meer.


Met vriendelijke groet,

Team IKC De Kindertuin