Ouderportaal

Nieuwe collega's op ons IKC

Nieuwe collega's op ons IKC

Beste ouders en verzorgers,Nieuwe teamleider onderwijs en opvang


Met trots wil ik u vertellen dat we een nieuwe teamleider onderwijs en teamleider opvang hebben aangenomen.


Beide adviescommissies bestonden uit pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Zij hebben mij positieve unanieme adviezen gegeven over de kandidaten.


De nieuwe teamleider onderwijs wordt Michele Palstra, een ervaren leerkracht die bouwcoördinator en adjunct-directie taken heeft gedaan. Zij zal in het nieuwe schooljaar ons team komen versterken.


De nieuwe teamleider opvang wordt Jeanette van Vliet ook een ervaren locatiemanager, die ruim 15 jaar een eigen opvanglocatie heeft geleid. Zij zal per 1 augustus beginnen op onze locatie.


Beide teamleiders zullen te zijner tijd nog momenten creëren waarin u met ze kennis kunt maken.De BSO


Voor de BSO hebben we versterking gevonden in Ginny Cathalina en Yvonne Fernandez. Zowel Ginny als Yvonne zijn onderwijsassistenten met ervaring in het reguliere onderwijs en speciaal onderwijs.


Ginny is al gestart en Yvonne zal per 15 augustus starten. Het BSO team bestaat nu uit Vera, die helaas nog ziek is, Claudia, Ginny en Yvonne.Onderwijs


Bij onderwijs hebben we een nieuwe collega mogen verwelkomen, haar naam is Ilse van Haaren. Zij is een ervaren leerkracht die veel ervaring heeft in de bovenbouw. Zij is al voor 1 dag per week begonnen om alvast in te werken. Vanaf volgend schooljaar zal zij 3 dagen per week lesgeven aan uw kind. In welke groep zij komt te staan is nog onbekend. We zullen 3 juni tijdens de studiedag onder andere spreken over wie welke groep gaat lesgeven volgend schooljaar. Hierover later meer.Met vriendelijke groet,


Peter-Paul Kleyn


Directeur IKC De Kindertuin