Ouderportaal

IKC Raad vergadering

IKC Raad vergadering

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),


Wist u dat u ook een agendapunt kunt inbrengen voor de IKC-raad? En dat dit kan door een mail te sturen naar ikcraad@ikcdekindertuin.nl (indienen voor 14 april).


Op donderdag 21 april vergaderen wij weer en mocht u een punt hebben dat u graag besproken wilt hebben, neem dan contact met ons op! Ook jullie inbreng kunnen we goed gebruiken! Dit kan vanuit het onderwijs zijn, maar ook vanuit de VSO/BSO, de peuterspeelzaal en de HEDO.


Wij willen jullie er wel op wijzen dat wij geen persoonlijke situaties bespreken die u zelf kunt bespreken met de juf/pedagogisch medewerker van uw zoon/dochter.


Indien u een punt inbrengt, zullen wij een bevestiging sturen van ontvangst en na de vergadering krijgt u terugkoppeling van ons.


Wij horen graag van jullie!De IKC-raad.