Ouderportaal

Nieuwe maatregelen vanuit de overheid

Nieuwe maatregelen vanuit de overheid

Beste ouders en verzorgers,


Waarschijnlijk heeft u het in de media al gehoord dat de overheid het basisonderwijs en de BSO een week eerder sluit. Ook zijn de eerste verzoeken binnen gekomen van noodopvang.


Vandaag vergadert het bestuur van UN1EK over de richtlijnen - hoe het eruit gaat zijn op alle locaties van UN1EK, zij zullen in de loop van de dag de richtlijnen aan ons bekend maken.


Morgenochtend vergadert ons IKC De Kindertuin management team (zorgcoördinatie, directeur en teamleiders onderwijs en opvang) om alles goed voor te bereiden op ons IKC voor de komende dagen en weken.


Morgen zullen we u duidelijkheid geven over alle zaken van de afdelingen onderwijs en opvang, te denken valt aan de opvang van uw kind, de noodopvang, de kerstviering en andere belangrijke zaken.


Met vriendelijke groet,


Peter-Paul Kleyn


Directeur IKC De Kindertuin