Ouderportaal

Nieuwe maatregelen corona

Nieuwe maatregelen corona

Beste ouders en verzorgers,


Door de toenemende aantallen besmettingen heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt.


Wat betekent dit voor ons IKC?


Onderwijs:


Ouders mogen helaas niet meer het gebouw in.


Er zijn uitzonderingen - deze ouders mogen wel het gebouw in, alleen als ze een mondkapje dragen en 1,5 afstand bewaren tot de mensen in het gebouw:


- Ouders van wie het kind komt wennen;


- Leesouders en hulpouders;


- Rapportgesprekken en voortgangsgesprekken in november (waar we u binnenkort meer over zullen berichten).Opvang BSO, HEDO en peuteropvang:


Jullie ontvangen een apart bericht vandaag.Met vriendelijke groet,


Peter-Paul Kleyn


Directeur IKC De Kindertuin