Ouderportaal

Bericht IKC Raad nav IKC raad vergadering

Bericht IKC Raad nav IKC raad vergadering

Beste ouders en verzorgers,


Op donderdag 9 september is de IKC-raad weer bijeengekomen. We hebben onder meer gesproken over het jaarplan van Un1ek, het pegagogisch werkplan, het voedingsbeleid en over trakteren op het IKC.


Jaarplan en pedagogisch werkplan:


Peter Paul en Mary hebben op papier verwoord hoe er gehandeld en gewerkt wordt op het IKC. Door de IKC-raad zijn hier vragen over gesteld. Nadat de vragen verwerkt zijn zal de IKC-raad hier goedkeuring op geven.


Voedingsbeleid:


Vorig schooljaar is er aangekondigd dat de Kindertuin een gezond IKC wil zijn. Wij willen u vragen om uw zoon/dochter gezonde voeding mee te geven. Mocht u het lastig vinden, vraag dan eens aan de leerkracht wat u in de broodtrommel kunt doen. Wist u dat de meeste kinderen tussen de middag boterhammen meenemen? Om variatie te creëren kunt u het beleg dagelijks wisselen.


Trakteren op school:


De traktaties op school worden in steeds grotere hoeveelheden aangeboden. Wist u dat kinderen het al leuk vinden dat er iets gegeven wordt? Het aantal koekjes/snoepjes maakt echt geen verschil! Wij willen u daarom ook vragen om het klein en gezond te houden.


Punten inbrengen IKC-raad vergadering:


Wist u dat u als ouder ook een punt voor de IKC-raad in kan brengen? Stuur uw punt naar


ikc-raad@ikcdekindertuin.nl Schroom niet en stuur een mail!Uiteraard kunt u voor vragen over uw eigen kind terecht bij de desbetreffende leerkracht. De IKC-raad buigt zich niet over individuele vragen of problemen van individuele leerlingen, ouders of medewerkers.De volgende vergadering is op dinsdag 26 oktober 2021. U kunt uw punten mailen tot maandag 18 oktober toesturen.