Ouderportaal

Bericht van de IKC Raad met aandacht voor parkeren

Bericht van de IKC Raad met aandacht voor parkeren

Beste ouders en verzorgers,


Op maandag 22 maart is de IKC-raad weer bijeengekomen. We hebben onder meer gesproken over verkeersveiligheid, voeding, ouderbetrokkenheid en de jaarkalender.


De verkeersveiligheid rondom de school is nog niet veilig genoeg.
Auto’s worden vaak geparkeerd langs de gele streep (groenstrook), waardoor kinderen niet veilig over kunnen steken. Onlangs zijn er zebrapaden aangelegd, wij merken dat er ook op de zebrapaden geparkeerd wordt. Met elkaar zorgen wij voor de verkeersveiligheid, wilt u hier rekening mee houden en op de juiste plekken uw auto parkeren.
Weet u geen parkeerplek te vinden? Als bijlage bij dit bericht vindt u een plattegrond waar u kunt parkeren.


Opvang is bezig met een nieuw voedingsbeleid, ouders worden hierover binnenkort geïnformeerd.
Onderwijs heeft op dit moment 1 verplichte groente/fruitdag, de dinsdag. In het belang van gezonde voeding zouden wij dit graag uitbreiden. Team onderwijs gaat hiermee aan de slag.


Vanwege alle COVID-19 regels kan het zijn dat u het persoonlijke contact met de leerkracht mist. Heeft u een vraag aan de juf/meester van uw zoon/dochter, spreek dan de leerkracht gerust aan als de kinderen naar huis gaan, bel na schooltijd of stuur een mail naar de desbetreffende juf/meester. Op die manier hopen we toch in contact te staan met elkaar.


Op de schoolpraatapp staat de jaarkalender van ons IKC. Hierin kunt u zien wanneer feesten of evenementen zijn, studiedagen, vakanties, maar ook wanneer uw kind zijn rapportfolio krijgt en de Cito-toetsen zijn. Zo kunt u rekening houden met wat er op school gebeurt en uw afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts of dokter hierop aanpassen.


Wist u dat u als ouder ook een punt voor de IKC-raad in kan brengen? Stuur dit dan uiterlijk 4 mei 2021 naar ikcraad@ikcdekindertuin.nl Schroom niet en stuur een mail!Uiteraard kunt u voor vragen over uw eigen kind terecht bij de desbetreffende leerkracht. De IKC-raad buigt zich niet over individuele vragen of problemen van individuele leerlingen, ouders of medewerkers.De volgende vergadering is op dinsdag 18 mei 2021.


Met vriendelijke groet,


De IKC-Raad