Ouderportaal

Bericht van de IKC raad

Bericht van de IKC raad

Beste ouders en verzorgers,  


Op dinsdag 18 mei is de IKC-raad weer bijeengekomen. We hebben onder meer gesproken over de enquête, veiligheid van de kinderen op het plein (zowel tijdens schooltijd als bij de BSO) en over de verkeersveiligheid.


 


De enquête:


Allereerst willen we u bedanken voor het invullen van de enquête over de lockdown.
De uitkomsten van de enquête zijn positief, daar bedanken de medewerkers u voor! Zonder uw hulp hadden we het niet voor elkaar gekregen.
Het algemene beeld is dat het in de tweede lockdown beter geregeld was dan in de eerste lockdown.


 


Veiligheid van de kinderen op het plein (schooltijd en BSO):


Zodra het tijd is voor de kleuters om naar binnen te gaan, komen de kleuterjuffen naar buiten. Bij beide hekken staat 1 leerkracht, zodat er geen kinderen kunnen ‘ontsnappen’. We willen u als ouders vragen om uw zoon/dochter naar school te brengen, maar zodra de overdacht aan de leerkracht is geweest, dat u dan naar huis/werk gaat. Kinderen hebben moeite met afscheid nemen en zodra ouders nog lang bij het hek blijven hangen, maakt dit het alleen maar lastiger.


Er is een nieuw buitenspeelbeleid tijdens BSO-tijden geschreven. De pedagogisch medewerkers weten goed wat er van ze verwacht wordt en de regels worden ook met de kinderen besproken.


Er is altijd een pedagogisch medewerker op het plein terwijl uw zoon/dochter buiten speelt, tenzij hij/zij toestemming heeft om zelfstandig op het plein te mogen spelen. 


Persoonlijk contact met de leerkracht:


Vanwege alle COVID-19 regels kan het zijn dat u het persoonlijke contact met de leerkracht mist. Heeft u een vraag aan de juf/meester van uw zoon/dochter, spreek dan de leerkracht gerust aan als de kinderen naar huis gaan, bel na schooltijd of stuur een mail naar de desbetreffende juf/meester. Op die manier hopen we toch in contact te staan met elkaar. 


Punten inbrengen IKC-raad vergadering:


Wist u dat u als ouder ook een punt voor de IKC-raad in kan brengen? Stuur uw punt naar


ikc-raad@ikcdekindertuin.nl Schroom niet en stuur een mail!


 


Uiteraard kunt u voor vragen over uw eigen kind terecht bij de desbetreffende leerkracht. De IKC-raad buigt zich niet over individuele vragen of problemen van individuele leerlingen, ouders of medewerkers. 


 


De volgende vergadering is in het nieuwe schooljaar. Zodra er een datum bekend is, zullen wij dit met u communiceren. 
Indien u een mail stuurt met een vraag/opmerking die niet kan wachten tot volgend schooljaar, dan zullen wij dit niet laten wachten en dit behandelen.


Met vriendelijke groet,


De IKC Raad