Peuteropvang

IKC De Kindertuin biedt peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang is tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08:30 tot 11:30 uur. Peuters bezoeken de peuteropvang zes uur per week op twee vaste dagdelen. Een groep bestaat uit maximaal zestien peuters en twee pedagogisch medewerkers. De vaste koppeldagen waarop uw peuter geplaatst kan worden zijn:

  • maandag- en woensdagochtend en
  • dinsdag- en donderdagochtend.

VVE-indicatie

Peuters met een VVE-indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen in aanmerking voor extra taal- en ontwikkelingsondersteuning. Zij bezoeken de peuteropvang op vier ochtenden (twaalf uur) per week.

Doorgaande lijn

Vanuit de peuteropvang werken we aan een doorgaande lijn naar de basisschool. Een vaste dagindeling geeft structuur, veiligheid en herkenbaarheid voor de kinderen. Aan de hand van thema’s stimuleren we alle ontwikkelingsgebieden van peuters. We betrekken ouders bij de thema’s, zodat u thuis kunt oefenen met de woorden, liedjes en spelletjes.

Kosten

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. De peuteropvang van IKC De Kindertuin is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat, wanneer beide ouders werken, u Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunt en moet aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website van UN1EK leest u meer informatie over de kosten en/of ouderbijdrage voor peuteropvang.

Aanmelden

U kunt uw kind via de website van UN1EK online aanmelden voor peuteropvang in IKC De Kindertuin.

Activiteiten en weekprogramma

  • De deur gaat om 8:25 uur open. U kunt bij uw kind in de groep blijven tot omstreeks 8:50 uur. Er is gelegenheid om mee te spelen, kort overleg met de pedagogisch medewerkers of wat te praten met andere ouders. Voor vragen en antwoorden die wat meer tijd nodig hebben, kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers. We beginnen om 09:00 uur met de dagopening.
  • Omstreeks 09:15 uur gaan we met de kinderen naar buiten om op het plein te spelen. Mocht dat vanwege het weer niet mogelijk zijn, gaan we naar het speellokaal.
  • Om 10:00 uur drinken we melk en eten we een koekje. Dit wordt door de school verzorgd. U hoeft dus niets mee te geven.
  • Vanaf 11:20 uur bent u welkom in de groep. U kunt meedoen met de afsluiting van de ochtend. Zo kent u ook snel alle liedjes en spelletjes die wij met de kinderen doen.
  • Elke dinsdag is het fruitdag. Elk kind neemt 1 stuk fruit mee. Het wordt geschild en over bordjes verdeeld. Geschild meegeven is natuurlijk nog beter!
  • Iedere woensdag gaan we naar de bibliotheek. De boekjes liggen op de tafel klaar en u kunt samen lezen en kiezen. De kinderen mogen het prentenboek een week houden. Het is de bedoeling dat u dit boek een aantal keer per week voorleest. Zoals u weet is voorlezen erg belangrijk voor de taalontwikkeling van uw peuter. Veel leesplezier!
  • Elke donderdag gaan we in het speellokaal gymen. Het is fijn als de kinderen dan gemakkelijke kleding aan hebben die zij zoveel mogelijk zelf uit- en aan kunnen trekken. Gymschoenen voor het speellokaal (graag met klittenband) blijven op school. Vriendelijk maar dringend verzoek: zet de naam van uw kind met viltstift in de schoentjes.