Opvang

Binnen IKC De Kindertuin bieden wij hele dagopvang, peuteropvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Binnen het IKC werken wij volgens een pedagogisch beleid dat van toepassing is voor alle vormen van opvang die IKC De Kindertuin biedt.

Kwaliteitseisen

De opvang in IKC De Kindertuin voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. IKC De Kindertuin is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Inschrijving en plaatsing

U kunt uw kind inschrijven voor hele dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang via het ouderportaal van UN1EK. U kunt kiezen uit verschillende flexibele opvangpakketten. Hiervoor verwijzen wij u door naar de website van UN1EK.

Voor meer informatie over de plaatsing en kosten voor kinderopvang kunt u contact opnemen met het UN1EK servicebureau via telefoonnummer 010 – 435 56 11 (telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur.) De medewerkers van de afdeling Klantenservice vertellen u graag meer.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Bij de hele dagopvang en peuteropvang bieden we voor- en vroegschoolse educatie in alle groepen. Dit betekent dat we spelenderwijs allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, aan de hand van wisselende thema’s. De thema’s stemmen we binnen IKC De Kindertuin af met de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool. Zo wordt de doorgaande leer- en ontwikkellijn van de hele dagopvang en peuterspeelzaal naar het basisonderwijs gewaarborgd. Er wordt gebruik gemaakt van het VVE-programma UK & PUK.

De pedagogisch medewerkers volgen alle kinderen in hun ontwikkeling en begeleiden hen in hun spel. We zingen, tellen, puzzelen, rijmen, tekenen, eten, scharrelen, plakken, fietsen, bouwen, slapen, klimmen en spelen wat af! Zo kunnen kinderen de hele dag door spelenderwijs leren.

Als onderdeel van het VVE-programma observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. De observaties worden genoteerd in KIJK, ons ontwikkelvolgsysteem. De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen uit KIJK in een gesprek met ouders.

De schriftelijke overdracht van de observatie naar het basisonderwijs vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Daarnaast wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. U als ouder bent daarbij van harte welkom.