Ouderportaal

Jeugdambassadeurs

Jeugdambassadeurs

Kinder- en jongerenparticipatie vormt een belangrijk speerpunt binnen het project Veilig Opgroeien met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het uitgangspunt van de jeugdparticipatie in Maassluis is dat kinderen meedenken en meepraten over zaken die hen aangaan binnen het kader van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Maassluis wil samen met de gekozen kinderen een essentiële bijdrage leveren om kinderen op jeugdige leeftijd te laten beseffen dat zij rechten en plichten hebben en deze bespreekbaar maken. Op deze manier worden kinderen, samen met hun ouders en andere opvoeders betrokken bij verschillende onderwerpen die in de wijk spelen. 

De Raad van Jeugdambassadeurs is samengesteld uit 20 kinderen tot 12 jaar vanuit alle basisscholen. Namens IKC De Kindertuin hebben twee leerlingen uit groep 7 zitting in de raad.