Partners

Onze samenwerkingspartners zijn:

 • Buurtsport Maassluis
  Onze buurtsportcoördinator, mw. Janneke Marcus, coördineert vijf perioden met een gevarieerd aanbod aan brede schoolactiviteiten voor IKC De Kindertuin.
 • Welzijn e25
  Een samenwerkingspartner met alle buurtsportcoördinatoren.
 • Muziek@Maassluis
  Zij verzorgen verschillende muzieklessen op school.
 • Verscheidene aanbieders van naschoolse activiteiten
 • Kinderlogopedie en Logopedie Klaver 4
  Klaver 4 verzorgt kinderlogopedie onder lestijd. Onze logopedist is mw. Patricia Kabasubabu.
 • Minters
  Onze gezinsspecialist is mw. Debbie Leenen.
 • Onderwijs dat past – Samenwerkingsverband
  Onze onderwijsspecialist is dhr. Ton Dingemans.
 • Petje af
  Deze stichting zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties. Ze ondersteunt kinderen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, het ontplooien van talenten en helpt toekomstkansen te vergroten.

’s Avonds is het IKC beschikbaar voor wijkactiviteiten.