Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties

Schooljaar 2020-2021

In overleg met de verschillende besturen voor het basisonderwijs uit de regio én het voortgezet onderwijs, heeft UN1EK het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld. Tijdens de schoolvakanties kunt u gebruik maken van de vakantieopvang in IKC De Kindertuin.

Schoolvakanties 2020-2021 Data
Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag / Pasen 02 april 2021 t/m 05 april 2021
Meivakantie 26 april 2020 t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsweekend 13 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Pinksteren 25 mei 2021
Zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Schooljaar 2021-2022

In overleg met de verschillende besturen voor het basisonderwijs uit de regio én het voortgezet onderwijs, heeft UN1EK het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld. Tijdens de schoolvakanties kunt u gebruik maken van de vakantieopvang in IKC De Kindertuin.

Schoolvakanties 2021-2022 Data
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Goede Vrijdag / Pasen 15 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsweekend 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Studiedagen

Tijdens studiedagen van het onderwijsteam zijn alle leerlingen vrij van school. U kunt op deze dagen gebruik maken van BSO-plus opvang bij de buitenschoolse opvang in IKC De Kindertuin.

Studiedagen 2019-2020 Dagen Data
Studiedag IKC Woensdag 23 september 2020
Studiedag 1 Donderdag 19 november 2020
Studiedag 2 Donderdag 21 januari 2021
Studiedag 3 Dinsdag 9 februari 2021
Studiedag 4 Maandag 1 maart 2021
Studiedag 5 Dinsdag 25 mei 2021
Studiedag 6 Donderdag 1 juli 2021

Vrije dag(del)en

Op onderstaande dagen zijn alle leerlingen (‘s middags) vrij van school. U kunt op deze dag(del)en gebruik maken van BSO-plus opvang bij de buitenschoolse opvang in IKC De Kindertuin.

Gelegenheid Dagen Data Vrij/Eerder uit
Na de Sintviering Vrijdagmiddag 4 december 2020 Om 12:00 uur uit
Dag na Hemelvaart Vrijdag 14 mei 2021 Vrij

Sluitingsdagen

Op nationale feestdagen is IKC De Kindertuin (onderwijs en opvang) gesloten. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dat de volgende dagen:

Feestdagen 2020-2021 Dagen Data
Eerste Kerstdag Vrijdag 25 december 2020
Tweede Kerstdag Zaterdag 26 december 2020
Nieuwjaarsdag Vrijdag 1 januari 2021
Tweede Paasdag Maandag 5 april 2021
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei 2021
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei 2021