Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties

Schooljaar 2018-2019

In overleg met de verschillende besturen voor het basisonderwijs uit de regio én het voortgezet onderwijs, heeft UN1EK het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld. Tijdens de schoolvakanties kunt u gebruik maken van de vakantieopvang in IKC De Kindertuin.

Schoolvakanties 2018-2019 Data
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag / Pasen 19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsweekend 30 mei 2019 t/m 2 juni 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Studiedagen

Tijdens studiedagen van het onderwijsteam zijn alle leerlingen vrij van school. U kunt op deze dagen gebruik maken van BSO-plus opvang bij de buitenschoolse opvang in IKC De Kindertuin.

Studiedagen 2018-2019 Dagen Data
Studiedag 1 Woensdag 10 oktober 2018
Studiedag 2 Woensdag 28 november 2018
Studiedag 3 Woensdag 13 februari 2019
Studiedag 4 Woensdag 22 mei 2019
Studiedag 5 Woensdag 3 juli 2019

Vrije dag(del)en

Op onderstaande dagen zijn alle leerlingen (‘s middags) vrij van school. U kunt op deze dag(del)en gebruik maken van BSO-plus opvang bij de buitenschoolse opvang in IKC De Kindertuin.

Gelegenheid Dagen Data Vrij/Eerder uit
Na de zomervakantie Maandag en dinsdag 27 en 28 augustus 2018 Hele dag vrij
Voor de kerstvakantie Vrijdagmiddag 21 december 2018 Om 12:00 uur uit
Voor de voorjaarsvakantie Vrijdagmiddag 22 februari 2019 Om 12:00 uur uit
Koningsspelen Maandagmiddag 15 april 2019 Om 12:00 uur uit
Voor de zomervakantie Donderdagmiddag 18 juli 2019 Om 12:00 uur uit
Voor de zomervakantie Vrijdag 19 juli 2019 Hele dag vrij

Sluitingsdagen

Op nationale feestdagen is IKC De Kindertuin (onderwijs en opvang) gesloten. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dat de volgende dagen:

Feestdagen 2018-2019 Dagen Data
Eerste Kerstdag Dinsdag 25 december 2018
Tweede Kerstdag Woensdag 26 december 2018
Nieuwjaarsdag Dinsdag 1 januari 2019
Tweede Paasdag Maandag 22 april 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019
Tweede Pinksterdag Maandag 10 juni 2019