Zwemmen, gym en buurtsport

Schoolzwemmen

De zwemlessen zijn in zwembad “Dol-fijn”. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen sportkleding dragen. In schooljaar 2020-2021 hebben groep 5 en groep 6 gezamenlijk zwemles. Deze lessen vinden plaats in Sport- en Recreatiebad Dol-fijn aan de Sportlaan in Maassluis. Op de woensdag in de even week zijn de kinderen 45 minuten aan het zwemmen van 11:30 uur tot 12:15 uur.

Gymnastiek

Het bewegingsonderwijs voor de kleuters vindt plaats in het speellokaal of buiten. De groepen 3, 4, 7 en 8 hebben twee keer in de week gymnastiekles. De groepen 5 en 6 hebben éénmaal per 14 dagen zwemles. Op maandag en dinsdag worden de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 door een vakleerkracht gegeven. Alle kinderen doen met de gym- en zwemlessen mee, tenzij er fysieke problemen zijn. Dan dient er een schriftelijke verklaring van een arts overlegd te worden. Alle gymlessen vinden plaats in de sportzaal van ons IKC-gebouw.

Hieronder vindt u het gymrooster voor schooljaar 2020-2021:

Groepen Tijden op maandag Groepen Tijden op dinsdag
Helft van Groep 3 Om 12:00 uur ( even weken) Groep 3 Om 08:45 uur
Helft van Groep 3 Om 12:00 uur ( oneven weken) Groep 4 Om 09:30 uur
Groep 4 Om 12:40 uur (even weken) Groep 5 Om 10:30 uur
Groep 5 Om 12:40 uur ( oneven weken) Groep 6 Om 11:15 uur
Groep 6/7 Om 13:20 uur Groep 7 Om 13:15 uur
Groep 8 Om 14:00 uur Groep 8 Om 14:00 uur

Buurtsport

Elke woensdag van 13:30 uur tot 15:00 uur is er de mogelijkheid voor kinderen van 4 tot 10 jaar om te sporten. U kunt kiezen uit 3 locaties in Maassluis: Het Startpunt, de Olympiahal of de Wethouder Smithal. De kosten zijn €1,- per les en dienen ter plekke contant betaald te worden.