Zwemmen, gym en buurtsport

Schoolzwemmen

De zwemlessen zijn in zwembad “Dol-fijn”. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen sportkleding dragen. In schooljaar 2018-2019 hebben groep 5 en groep 6 gezamenlijk zwemles. Deze lessen vinden plaats in Sport- en Recreatiebad Dol-fijn aan de Sportlaan in Maassluis. Op de woensdag in de even week zijn de kinderen 40 minuten aan het zwemmen van 11:30 uur tot 12:10 uur.

Gymnastiek

Het bewegingsonderwijs voor de kleuters vindt plaats in het speellokaal of buiten. De groepen 3, 4, 7 en 8 hebben twee keer in de week gymnastiekles. De groepen 5 en 6 hebben éénmaal per 14 dagen zwemles. Op maandag en dinsdag worden de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 door een vakleerkracht gegeven. Alle kinderen doen met de gym- en zwemlessen mee, tenzij er fysieke problemen zijn. Dan dient er een schriftelijke verklaring van een arts overlegd te worden. Alle gymlessen vinden plaats in de sportzaal van ons IKC-gebouw.

Hieronder vindt u het gymrooster voor schooljaar 2018-2019:

Groepen Tijden op maandag Groepen Tijden op dinsdag
Groep 3 Om 11:45 uur Groep 3 Om 08:30 uur
Groep 4-5 Om 12:30 uur Groep 4 Om 09:15 uur
Groep 5-6 Om 13:15 uur Groep 5 Om 10:15 uur
Groep 7-8 Om 14:00 uur Groep 6 Om 11:05 uur
Groep 7 Om 13:00 uur
Groep 8 Om 13:50 uur

Buurtsport

Na schooltijd is er een sportaanbod van Welzijn E25 voor alle kinderen van IKC De Kindertuin en kinderen in de wijk. Af en toe komen ook culturele en creatieve onderdelen aan de orde. Door middel van posters en flyers worden de kinderen op de hoogte worden gebracht van het aanbod.

Kijk meer informatie op:

Of u kunt contact opnemen met onze buurtsportcoach Janneke Marcus, via jmarcus@welzijne25.nl.