Kinderraad

De Kinderraad van IKC De Kindertuin bestaat uit (door leerlingen gekozen) vertegenwoordigers, afkomstig uit de leerjaren 3 t/m 8 en de buitenschoolse opvang, onder toezicht van een leerkracht. De Kinderraad behartigt de belangen van alle kinderen in het IKC. Indien nodig kan zij ook advies geven aan de IKC raad.

Hieronder vindt u een overzicht van onze vertegenwoordigers:

Groepen Vertegenwoordigers
Groep 3 Naoufal
Groep 4 Angelina
Groep 5 Miarissa
Groep 6 Reyza
Groep 7 Naaman
Groep 8 Akram
Voorzitter Mw. Judith van Dijk (leerkracht groep 3)

Doelen en afspraken

  • Kinderen op de hoogte houden van de plannen in het IKC
  • Kinderen laten meedenken over het beleid van het IKC
  • Spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen

Als je in de Kinderraad zit, vertel je in de klas en bij de BSO wat er besproken is. Ook vraag je om ideeën waarover vergaderd kan worden.

Notulen
Hieronder vindt u alle notulen: