Inschrijven

Onderwijs

Wanneer u overweegt om uw kind(eren) bij ons op school te laten inschrijven, kunt u zich aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten. Voor het aanmelden voor een bijeenkomst, dient u contact op te nemen met onze administratief medewerksters, Marcole Kraaijeveld en Marleen Smiet, via het e-mailadres:

 info@ikcdekindertuin.nl

Vermeld hierbij duidelijk de volgende gegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw relatie tot het kind (ouder/verzorger/verantwoordelijke e.d.)
  • Voor- en achternaam van het kind
  • Geboortedatum van het kind
  • Huidige school van het kind (indien van toepassing) met de plaatsnaam
  • Of het een informatiebijeenkomst of een oriënterend gesprek betreft
  • Op welke manier wij u het beste kunnen bereiken (per e-mail/telefonisch)

Er zal naderhand door iemand van school (administratief medewerker/intern begeleider) contact met u worden opgenomen.

Vervolgens kan er naar aanleiding van de bijeenkomst of het gesprek een officiële inschrijving plaatsvinden.

Opvang

Als u uw kind(eren) wilt inschrijven voor de peuteropvang, hele dagopvang of buitenschoolse opvang, klik hier.