UN1EK

IKC De Kindertuin is onderdeel van UN1EK Onderwijs en Opvang. Kijk voor meer informatie op de website van UN1EK.

Welkom bij UN1EK

UN1EK heeft in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam twaalf integrale kindcentra (IKC’s), vijf scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en buitenschoolse opvang, diverse locaties voor hele dagopvang en een sport & outdoor BSO. Bij UN1EK werken ruim 800 professionele medewerkers die dagelijks met veel plezier ruim 5.000 kinderen ontvangen. In alle locaties biedt UN1EK opvang, onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De IKC’s van UN1EK hebben een UN1EK profiel en aanbod zodat kinderen toekomstgerichte kennis en vaardigheden kunnen opdoen en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Ontwikkeling stopt nooit

Wij geloven als vanzelfsprekend in levenslang leren voor zowel onze kinderen als onze medewerkers. Kinderen ontwikkelen zich in hun eerste levensjaren en worden zich in deze periode bewust van hun eigen talenten. Ons doel is om kinderen in balans met zichzelf en hun omgeving te brengen. Geloof en vertrouwen in eigen kunnen en in dat van anderen vormen een bron waaruit je levenslang kunt putten.

Binnen UN1EK maken we ons er sterk voor dat ieder kind de opvang, het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We organiseren dit vanuit 1 visie, 1 missie en 1 organisatie. Onze integrale kindcentra (IKC’s) bieden een veilige en prettige speel- en leeromgeving. Vanuit onze visie en pedagogisch beleid richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen en op de juiste balans tussen al hun competenties. Passend onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van kinderen.

Wij nodigen u van harte uit voor een gesprek en rondleiding in onze locaties.

U en uw kind(eren) zijn van harte welkom bij UN1EK!

Eric Boerhout en Claudia Doesburg,
college van Bestuur